Jak se dělí peníze z knihy aneb nakladatel to také nemá jednoduché

Vztah mezi spisovateli a nakladateli je často poměrně nepřátelský a plný frustrace. Čeští autoři to skutečně nemají lehké, občas ale zapomínají, že nakladatelé si také nemohou vyskakovat. Nejnázorněji je to myslím vidět na způsobu, jakým se dělí peníze z knihy, a také na tom, kdo nese riziko v případě neúspěchu. Pojďme se na to podívat podrobněji.

(Dvě důležité poznámky: 1. pro větší přehlednost se omezíme pouze na klasické tištěné knihy, 2. všechny údaje berte jako orientační, knižní trh je obrovský, našli bychom proto řadu výjimek.)

Komu tedy jdou peníze, které za knihu dáme v obchodě? Nejprve musíme odečíst daň z přidané hodnoty – ta je u knih v současnosti na 10 %. Zbytek se rozdělí mezi distributora, knihkupce a nakladatele, přičemž poslední jmenovaný obvykle dostává 40 až 50 %. Všichni mají nějaké zaměstnance, pronajímají si nějaké prostory apod., náklady na výrobu knihy ovšem nese pouze nakladatel. To mimo jiné znamená, že pokud se kniha prodává, vydělají na tom všichni, pokud ale úspěšná není, doplatí na to jen on – zatímco distributor s knihkupcem přicházejí o potenciální zisk, nakladateli vzniká zcela reálná ztráta. Musí také správně odhadnout, kolik výtisků dané knihy by se mohlo prodat – když to „přepískne“, bude tratit na neprodaných kusech, když zájem podcení, bude výroba zbytečně drahá (a jeho zisk o to menší). I toto riziko přitom nese pouze on, distributora a knihkupce se případný chybný odhad nijak nedotkne.

Ze zmiňovaných 40 až 50 % navíc nakladateli ve skutečnosti zůstane daleko méně. Nejprve musí zaplatit tiskárně – u knih vycházejících v menších nákladech se může tato částka vyšplhat až na polovinu jeho podílu. Dále platí všem odborníkům, kteří na knize spolupracují, ať už se jedná o klasické zaměstnance (např. redaktor) nebo externisty (např. ilustrátor), a samozřejmě musí vyplatit i autora. Zatímco ostatní dostávají mzdu či fixní částku, autorova odměna se odvíjí od toho, jak dobře se kniha prodává – zpravidla se jedná o 5 až 10 % z ceny knihy po odečtení daně.

Jakkoliv jsem tedy k nakladatelům jindy velmi kritický, tentokrát vyzývám k chápavosti. Mají-li to čeští spisovatelé těžké, nakladatelé na tom nejsou o mnoho lépe.